Diaconale hulp

Het deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten is een kerkelijke, diaconale organisatie.  In het buitenland steunen wij structurele projecten in meer dan 20 landen. Ook ondersteunt Bijzondere Noden regelmatig noodhulpprojecten. In Nederland ondersteunen wij plaatselijke diaconieën bij hulpvragen die hun draagkracht te boven gaan.

Meer over diaconale hulp

Structurele projecten

De meeste projecten die wij steunen, zijn structurele projecten. Dit gaat in bijna alle gevallen om diaconale steun aan verwante kerken en kerkelijke organisaties. Ook geven we langdurige hulp aan bijvoorbeeld kerken op het zendingsveld.

Noodhulp

Net als bij de structurele projecten werkt Bijzondere Noden ook bij noodhulp projecten via betrouwbare partners. Bij noodhulp wil Bijzondere Noden aan de ene kant inspringen op de directe noden, zoals voedsel en medische hulp. Aan de andere kant zoeken wij ook naar projecten die zich richten op de wederopbouw van een bepaald land of gebied. Op die manier zijn we soms jaren na een ramp nog in een land aanwezig.

De Vervolgde Kerk 

Het steunen en bemoedigen van de vervolgde kerk is een nieuw aandachtsgebied voor ons. Na een periode van verkenning en het leggen van nieuwe contacten zijn mooie projecten tot stand gekomen, zoals het steunen van de Jordanese gemeente in Amman. Daarnaast biedt Bijzondere Noden ook acute hulp, zoals in Lahore (Pakistan), waar op eerste paasdag een bloedige aanslag plaatsvond, gericht op de christelijke gemeenschap. Deze slachtoffers ontvingen steun van Bijzondere Noden.  

Binnenlandse hulp

Bijzondere Noden geeft ook steun aan diverse binnenlandse projecten. Het gaat dan vooral om de ondersteuning van diaconieën van lokale gemeenten. Ook is er ruimte voor incidentele ondersteuning van binnenlandse projecten.