Blindenschool in Copota - Zimbabwe

nog
€ 53.325,-
nodig!

  Project
  Blindenschool

  Land
  Zimbabwe

  Thema
 
Onderwijs

  Partnerorganisatie
  
Reformed Church Zimbabwe

  Steun Bijzondere Noden
  € 56.500,-

 

Problematiek

Blinden in Zimbabwe worden door veel mensen niet als volwaardige mensen gezien. Ze hebben te maken met een stigma: ze kunnen niet veel, ze zijn eigenlijk alleen een blok aan je been. Blinde kinderen worden daarom vaak aan hun lot overgelaten. Dit stigma is voor blinden in Zimbabwe erger dan de letterlijke duisternis waarin zij leven. 

Onderwijs voor blinde kinderen

De Margaretha Hugo School for the Blind is vernoemd naar de vrouw die meer dan vijfenzeventig jaar geleden de school begon. De school staat in Copota, vandaar dat de benaming Copota blindenschool ook vaak wordt gebruikt. Uit heel Zimbabwe komen er kinderen naar de school, waar ze negen maanden per jaar verblijven. In totaal gaat het om zo'n 350 leerlingen. De meeste kinderen komen op zesjarige leeftijd naar de school. Anderen schuiven pas later aan. De kinderen van de blindenschool komen uit allerlei milieus en situaties. Lang niet alle leerlingen zijn christelijk. Wel krijgen ze allemaal het Evangelie te horen. Tijdens hun verblijf op de blindenschool gaan ze ook allemaal mee naar de kerk. 

Behalve theoretisch en Bijbels onderwijs ontvangen de leerlingen ook praktijkonderwijs, zoals het maken van allerlei voorwerpen van riet, blind typen en landbouwonderwijs. Voor het laatstgenoemde heeft de school een grote tuin. Verreweg de meeste leerlingen wonen in internaten bij de school. De school zorgt dus behalve voor onderwijs ook voor verdere verzorging van de kinderen. De school is ontstaan uit het zendingswerk van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Zuid-Afrika, en gaat nu uit van de Reformed Church in Zimbabwe. 

De blindenschool heeft ook een eigen website: www.m-hugohighschool.com         

Wilt u deze school steunen? Voor 5 euro kan een kind een week lang eten.

Video

Verhaal

Theofilus de muzikant

Theofilus is een van de leerlingen, een jongen met een hart voor muziek. Enthousiast speelt hij op zijn Marimba als wij de muziekklas een bezoekje brengen. Feilloos weet hij de goede toon aan te slaan. En dat wil hij blijven doen, vertelt hij ons. Het is zijn droom om later als professioneel muzikant aan de slag te gaan.

Samen naar de kerk

De ouders van Theofilus wonen in de buurt van de blindenschool. Op een klein stukje grond verbouwen ze maïs om zichzelf en hun acht kinderen te voeden. Beiden zijn ze blind. De vader van Theofilus zat in zijn kindertijd ook op de blindenschool, en kan, door wat hij daar leerde, samen met zijn vrouw zelfstandig voor zijn kinderen zorgen.