Het Deputaatschap

Naast een mond om te spreken (zending) heeft de kerk ook handen om te helpen (diaconaat). Bijzondere Noden vormt die handen namens de Gereformeerde Gemeenten in binnen- en buitenland. Hoewel het diaconaat zich richt op de leniging van de tijdelijke noden, is er altijd oog voor de gehele mens: ziel en lichaam. Daarom proberen wij om de hulpverlening samen te doen gaan met de boodschap van het Woord.

Het Deputaatschap voor Hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten is een kerkelijke diaconale organisatie, die ingesteld is door de Generale Synode van de Gereformeerde Gemeenten. Bijzondere Noden geeft diaconale hulp in binnen- en buitenland, zoals ook is verwoord in het mandaat van de Generale Synode. In Nederland ondersteunen wij plaatselijke diaconieƫn. In het buitenland steunen wij structurele projecten in meer dan 20 landen. Ook ondersteunt Bijzondere Noden regelmatig noodhulpprojecten.

Ons doel

Ons uiteindelijk doel is dat wereldwijd de Bijbelse opdracht wordt vervuld: namelijk het bieden van hulp aan onze naaste in nood. Deze hulp geven we zo mogelijk via de lokale kerkelijke gemeenten. Op deze manier stellen we deze kerken in staat om hun diaconale taak uit te voeren en de verkondiging van het Evangelie te ondersteunen.

Samenwerking

Bijzondere Noden coƶrdineert en voert de projecten niet zelf uit. Dit doet zij samen met betrouwbare partners. Deze partners passen bij onze identiteit en professionele werkwijze. De lokale kerken worden zo mogelijk ingeschakeld bij het uitvoeren van projecten.