Identiteit

 

De christelijke kerk heeft de taak om, naast het Woord de te verkondigen, ook onze naaste in nood te ondersteunen. Bijzondere Noden vormt hierin de handen van de kerk. Op deze manier willen we christelijke barmhartigheid betonen en de opdracht tot naastenliefde vervullen.

Kernwaarden

Bijzondere Noden wil binnen kerkelijke structuren wereldwijd Bijbels, professioneel, betrouwbaar en duurzaam diaconaat mogelijk maken. Wij werken daarin volgens vijf kernwaarden.

Mandaat

Bijzondere Noden handelt in opdracht van de Generale Synode, het hoogste orgaan van de Gereformeerde Gemeenten. Deze opdracht wordt in het mandaat beschreven. Het mandaat van Bijzondere Noden, zoals in de Generale Synode van 2007 is vastgesteld, kunt u hier lezen.