Werkwijze 

Hoe selecteren wij projecten? 

Idealiter worden projecten voor een bepaalde tijd (bijv. vijf jaar) gesteund. Bij projectaanvragen wordt gekeken naar verschillende dingen:

  • De identiteit van de uitvoerende kerk of organisatie komt overeen met de identiteit van Bijzondere Noden, en daarmee van de Gereformeerde Gemeenten.
  • Het project heeft een duidelijk diaconaal karakter, combineert de daad met Woordverkondiging en/of versterkt de lokale kerk.
  • Het betreft in principe een project in één van de in het strategisch plan gedefinieerde focuslanden;
  • Het project past qua aard en omvang binnen het mandaat en het strategisch plan van BN.
  • In geval van (natuur) rampen werken we via een specifiek noodhulpbeleid

Thema's 

Bijzondere Noden verdeelt de projecten in drie thema's:


Structurele projecten: De meeste projecten steunen wij op structurele basis. Dit gaat in bijna alle gevallen om diaconale steun aan verwante kerken en kerkelijke organisaties. Ook geven we landurige hulp aan bijvoorbeeld kerken op het zendingsveld. Diaconale hulp zien wij als sociaal-maatschappelijke zorg die in of vanuit de christelijke gemeente gegeven wordt, gegrond in en gemotiveerd vanuit het werk van de Heere Jezus Christus. Lees meer over diaconaat.Noodhulp: Bij het verlenen van Noodhulp ligt de focus in de eerste fase op het verlenen van directe noden, zoals bijvoorbeeld schoon drinkwater en voedsel. Tegelijkertijd zoeken we ook naar projecten die zich richten op de wederopbouw van een bepaald gebied of land. Op die manier zijn we soms jaren na een ramp nog in het land aanwezig. Bij het verlenen van noodhulp proberen we ook altijd lokale kerken te betrekken. In Nepal en Ecuador bijvoorbeeld, is de positie van de kerk in getroffen wijken positief verbeterd. Lees meer over ons noodhulpbeleid.

 

Vervolgde Kerk: Het steunen en bemoedigen van vervolgde christenen is een nieuw aandachtsgebied. Op verschillende plaatsen in de Bijbel worden we opgeroepen om degenen die vervolgd worden ten bemoedigen en hulp te bieden. Projecten om verdrukte christenen te steunen vallen sinds de Generale Synode onder het werk van Bijzondere Noden.